banner banner banner

เรื่องย่อ

พันธนาการปีศาจ ช่างตีเหล็กและปีศาจคือการเล่าเรื่องของนิทานโบราณเกี่ยวกับช่างตีเหล็กที่ค้นพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับปีศาจ ในเรื่องนี้ช่างตีเหล็กได้จับปีศาจได้

Soundtrack(T)+Thai FullHD
6 /10

แสดงความคิดเห็น


close

close banner

close banner